Rejestracja umowy dzierżawy.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AutoWatch Polska Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Warszawie (04-192) przy ul. Lotniczej 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000535163; NIP 1132883250; REGON 360542707; Kontakt tel. 22 610 02 02, adres mail: biuro@autowatch.pl Dane zostają przetwarzane w celach zawarcia umowy dzierżawy blokady alkoholowej Autowatch, a także prowadzonej przy tym korespondencji. Przetwarzanie odbywa się w oparciu o niezbędność informacji do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane zostaną przechowywane na czas realizacji umowy, jednakże nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Niemożność przetwarzania tych danych przez Autowatch Polska Sp. z o. o. może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy, o której mowa powyżej

Instrukcja

Pierwszym krokiem jest wysłanie wypełnionego formularza. Upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne. Montażysta będzie potwierdzał zgodność danych z umową. Pamiętaj, że błędnie wprowadzone dane pojazdu mogą spowodować problemy, gdy dojdzie do kontroli policji.

Po wysłaniu formularza wpłać na nasze konto kwotę 1295,20 zł. Na poniższą kwotę składa się kaucja w wysokości 1000 zł oraz kwota za trzy pierwsze miesiące dzierżawy (obowiązek zapłaty za kolejny miesiąc przypada w 4. miesiącu dzierżawy).

 

Numer konta

Numer konta: 20 2490 0005 0000 4600 9868 0979.

Opłatę należny dokonać w wysokości: 1295,20 zł (za 3 miesięczny czynsz oraz kaucję).

Dla najmu do 6 miesięcy włącznie kwota wpłaty to 1549,81 zł

TOP KLIKNIJ I DZWOŃ