Rejestracja umowy dzierżawy.

 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AutoWatch Polska Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Warszawie (04-192) przy ul. Lotniczej 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000535163; NIP 1132883250; REGON 360542707; Kontakt tel. 22 610 02 02, adres mail: biuro@autowatch.pl Dane zostają przetwarzane w celach zawarcia umowy dzierżawy blokady alkoholowej Autowatch, a także prowadzonej przy tym korespondencji. Przetwarzanie odbywa się w oparciu o niezbędność informacji do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane zostaną przechowywane na czas realizacji umowy, jednakże nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Niemożność przetwarzania tych danych przez Autowatch Polska Sp. z o. o. może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy, o której mowa powyżej

 

 

Instrukcja

Pierwszym krokiem jest wysłanie wypełnionego formularza. Upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne. Montażysta będzie potwierdzał zgodność danych z umową. Pamiętaj, że błędnie wprowadzone dane pojazdu mogą spowodować problemy, gdy dojdzie np. do kontroli policji.

Dokonaj wpłaty za pierwszy miesiąc 98,40 zł.

Umów się z serwisem na montaż.

 

Numer konta

Numer konta: 20 2490 0005 0000 4600 9868 0979

TOP KLIKNIJ I DZWOŃ