Blokada alkoholowa najczęstsze pytania

W naszej firmie zrozumieliśmy, że blokady alkoholowe stanowią istotny element dbałości o bezpieczeństwo na drogach. Dlatego też, przygotowaliśmy zestawienie najczęściej zadawanych pytań. W trosce o bezpieczeństwo na drogach i świadomość konieczności eliminacji zjawiska jazdy pod wpływem alkoholu, chcielibyśmy Państwu przedstawić kilka kluczowych informacji dotyczących blokad alkoholowych oraz zapewnić wyjaśnienia na temat tego kluczowego narzędzia.

W niniejszym zestawieniu skupimy się na najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących blokad alkoholowych, aby dostarczyć pełne i klarowne odpowiedzi. Będziemy omawiać zasady działania, korzyści płynące z instalacji, jej legalność oraz możliwość leasingu. Rozważymy także kwestie związane z montażem i koniecznością kalibracji, aby zapewnić Państwu pełne zrozumienie tego ważnego aspektu bezpieczeństwa drogowego.

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Blokada alkoholowa regulacje prawne - pytania

Egzamin może zdawać wyłącznie osoba, która straciła uprawnienia.

Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane na okres powyżej roku  -  to tak.  Instalacja jest jednym z wymogów odzyskania prawa jazdy dla osób, którym zatrzymano za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Proponujemy skontaktować się z naszym prawnikiem, który poprowadzi Państwa przez ten proces – mec. Jacek Posyniak tel. 690 561 251. Mecenas prowadzi działalność na terenie całego kraju.

Blokady alkoholowe AutoWatch spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
I Budownictwa, normy światowe, posiadają certyfikat CENELEC oraz EMC – wypełniają zapisy ustawy.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1072/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1075/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1073/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1074/1

Pytania dotyczące blokady alkoholowej

Urządzenie wymusza wykonanie pomiaru, jeżeli od momentu wyłączenia silnika minęło ponad 30 minut.

W zakładce DEALERZY zajdziecie Państwo serwisy, w których można dokonać zakupu, dzierżawy oraz montażu urządzenia.

Blokada alkoholowa jest urządzeniem kompatybilnym z każdym rodzajem pojazdów.

Blokada alkoholowa nie ingeruje w elektronikę pojazdu. Bez utraty gwarancji można ją montować w pojazdach nowych oraz w których gwarancja już wygasła.

Najem dokonywany jest bezpośrednio w AutoWatch Polska co gwarantuje, brak jakichkolwiek pośredników (firm leasingowych) z którymi wiążą się dodatkowe koszty.

Tak, przeprowadza je każda SKP, a koszt badania wynosi 50 zł.