NOWE PRAWO - Konfiskata samochodu po alkoholu!

 

Jazda po alkoholu jest poważnym przestępstwem, które może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków a nawet śmierci. Ustawodawca celem zniechęcenia kierowców do łamania prawa, zaostrzył przepisy w tym zakresie. Bardzo ważną zmianą w kodeksie jest możliwość konfiskaty samochodu osoby prowadzącej po alkoholu.

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu może zostać orzeczona w dwóch przypadkach:

  • Konfiskata jest obligatoryjna: w razie spowodowania wypadku, w którym ucierpiało co najmniej jedna osoba. W takiej sytuacji, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu.
  • W razie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, nawet jeśli nie doszło do wypadku. Konfiskata jest obligatoryjna, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była niższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu.

O konfiskacie auta za alkohol decyduje sędzia badając okoliczności zdarzenia oraz rodzaj zarzucanego czynu.

 

Młotek sędziowski

mężczyzna z alkomatem w aucie

Konfiskata w przypadku leasingu lub współwłasności – inny właściciel

Sankcja konfiskaty samochodu nie ominie również tych kierowców, którzy poruszali się pojazdem firmowym lub autem stanowiącym współwłasność lub ogólnie czyjąś własność. Sąd nie orzeka o konfiskacie samochodu, ale o przepadku kwoty stanowiącej jego równowartość.

Od kiedy obowiązuje nowe prawo?

Nowe przepisy wchodzą w życie 14 marca 2024 r.

Rozwiązanie: montaż blokady alkoholowej, która zawsze wskaże poziom alkoholu we krwi.